Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις  των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις…

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα, μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (12.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα: Οι μουσικές εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθες: Α/Α ΣΧΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΤΣΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18/7/2020 Κάλυψη ήχο και…

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό & απόσυρση φιαλών αερίου χλωρίου του κολυμβητηρίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό & απόσυρση φιαλών αερίου χλωρίου του κολυμβητηρίου στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ν.Μάκρης, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  Η ΚΕΔΜΑ έχει στην ιδιοκτησία της έντεκα (11) κενές φιάλες αερίου χλωρίου οι οποίες λόγω παλαιότητας…

Πρόγραμμα Χορηγιών 3ου Ποδηλατικού Γύρου Δήμου Μαραθώνα

Πρόγραμμα χορηγιών 3ος Ποδηλατικός γύρος Δήμου Μαραθώνα   «Γρηγόρης, Εβίτα, Ανδρέας Φύτρος »  στη μνήμη της οικογένειας Φύτρου, κατοίκων του Ματιού και δεινών ποδηλατών, που είχαν διακριθεί παλαιότερα στην αντίστοιχη διοργάνωση και χάθηκαν άδικα στην πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Νέου Βουτζά “Η…