Ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα, μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (12.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα: Οι μουσικές εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθες: Α/Α ΣΧΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΤΣΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18/7/2020 Κάλυψη ήχο και…

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό & απόσυρση φιαλών αερίου χλωρίου του κολυμβητηρίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό & απόσυρση φιαλών αερίου χλωρίου του κολυμβητηρίου στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ν.Μάκρης, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  Η ΚΕΔΜΑ έχει στην ιδιοκτησία της έντεκα (11) κενές φιάλες αερίου χλωρίου οι οποίες λόγω παλαιότητας…