“Συνεκροτήθη και ηνδρώθη χάρη στην αγάπη, το όραμα και τη στοργή των πολιτών για το βιβλίο και τον πολιτισμό”

Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία συναντά ευήκοα ώτα στο δημόσιο τομέα, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο και εκλεκτό. Τρανταχτό παράδειγμα αυτό της Ίδρυσης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Γραμματικού. Το από 3 Δεκεμβρίου 2018 αίτημα της κας Ζωής Καζαζάκη, κατοίκου Γραμματικού, προς την ΚΕΔΜΑ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα) περί υποστήριξης δημιουργίας και λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Γραμματικό, έτυχε ομόφωνης έγκρισης από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, προς το οποίο το εισηγήθηκε η τότε Πρόεδρος, κα Ευαγγελίου-Ρίζου Αναστασία, (Αρ, Απόφασης 238/ 21 Δεκεμβρίου 2018).  Η επόμενη Διοίκηση, με Πρόεδρο τον κ. Γεωργάτο Μανώλη, υιοθέτησε με τον ίδιο ζήλο το όλο εγχείρημα, προβαίνοντας στις απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες, ώστε να μπορέσει η Βιβλιοθήκη να λειτουργήσει απρόσκοπτα προς όφελος των κατοίκων του Γραμματικού και της ευρύτερης περιοχής.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο εμβληματικό πετρόχτιστο κτίριο που δεσπόζει στην παλιά πλατεία του χωριού, πλατεία Μαντά, οδός Ρίμινι, όπου λειτουργούσε η Γραμματεία της Διοίκησης των Μεταλλείων Σιδήρου Γραμματικού, από το 1875 έως την παύση εκμετάλλευσής τους, το 1965.

Προτού καν αρχίσει επίσημα η λειτουργία της, οι κάτοικοι την έχουν αγκαλιάσει με πολύ ζεστασιά και ενδιαφέρον, ενώ οι δωρεές βιβλίων από φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, Δήμους, Υπουργεία, προσωπικότητες, αλλά και ιδιώτες είναι συγκινητική. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εταιρία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, που ανέλαβε το κόστος για το βασικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (βιβλιοστάσια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές/εκτυπωτές).

Εντυπωσιακό είναι το πλήθος, η ποιότητα και η ποικιλία της θεματικής των βιβλίων, και μάλιστα σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά) που απαρτίζουν ήδη τη συλλογή της Βιβλιοθήκης Γραμματικού.

Οι διακριτές κατηγορίες βιβλίων της είναι οι εξής: ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Πληροφορική, Βιβλιογραφίες / Κατάλογοι, Βιβλιοθηκονομία, Γενικές Εγκυκλοπαίδειες/ Λεξικά (ελληνικής,γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής γλώσσας)/ Πληροφοριακά βιβλία, συλλογές δοκιμίων/διαλέξεων, Περιοδικά γενικής φύσεως / Επιθεωρήσεις), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ/ΙΑΤΡΙΚΗ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Τη μίσθωση του κτιρίου, τα λειτουργικά έξοδα, τον εμπλουτισμό των τίτλων και του εξοπλισμού, καθώς και την πρόσληψη επιστημονικού (Βιβλιοθηκονόμος) και βοηθητικού προσωπικού (γραμματειακή υποστήριξη, κλητήρα, καθαρίστρια κλπ.) καλύπτει η ΚΕΔΜΑ.

 

Το 7μελές Εφορευτικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τους κ.κ.:

 1. Ζωή Καζαζάκη, Ιστορικός, Επίτιμη Γενική Δ/ντρια Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού́, Πρόεδρος
 2. Χάϊδω Αναστασία Ευαγγελίου – Ρίζου, Εκπαιδευτικός/Ιστορικός-Αρχαιολόγος, Αντιπρόεδρος
 3. Βασιλεία Μπερτόλη, Συνταξιούχος Εφοριακός, πανεπιστημιακής εκπ/σης, Γραμματέας.
 4. Κώστας Ιωαννίδης, Εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο Μαραθώνα, ΠΕ19(Πληροφορικής), μέλος
 5. Ευγενία Χρυσανθάκη, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Γραμματικού́, μέλος
 6. Ευάγγελος Μαυρομιχαλάκης, Δικηγόρος, μέλος
 7. Δημήτρης Φράγκος, ιατρός, μέλος.

μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οι οποίες προκύπτουν από αντίστοιχες προτάσεις του που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία, την επιστημονική προσέγγιση, τη διαμόρφωση της πολιτικής και της επίτευξης των σκοπών και των στόχων της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Γραμματικού.

Σκοποί

 • Μορφωτικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και πληροφοριακοί με ειδικότερο ζητούμενο, τη υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού της περιοχής προς το βιβλίο και κυρίως των νέων.
 • Η ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις και κάθε άλλο δυνατό μέσο που θα προάγει την παιδεία, τον πολιτισμό και τη γνώση στον τόπο
 • Η συνεργασία με τοπικούς, δημοτικούς, περιφερειακούς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς

Στόχοι

 • Η απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού
 • Η οργάνωση του Υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση, η μελέτη του κοινού και ο δανεισμός
 • Η συγκρότηση και λειτουργία Αναγνωστηρίου για το κοινό και εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών για τη χρήση του, όπως και κατάλληλου εξοπλισμού (τραπέζια, καρέκλες κλπ), περιβαλλοντικών συνθηκών (φωτισμό, κλιματισμό κλπ)
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Η Ψηφιακή σύνδεση με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αρχεία, φορείς πολιτισμού,
  παιδείας και τέχνης για την πρόσβαση του κοινού στο Υλικό που διαθέτουν (πληροφόρηση, εκπαίδευση, ενημέρωση, επαγγελματική αξιοποίηση προγραμμάτων).
 • Η Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και ευρύτερη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του πλούτου της Βιβλιοθήκης
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στους Καταλόγους της Βιβλιοθήκης για την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του Υλικού που θα διαθέτει για χρήση από μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύ κοινό.
 • Προμήθεια φωτοαντιγράφων από βιβλία ή περιοδικά.
 • Δημιουργία Δικτύου Βιβλιοθηκών