Απολογισμός Ημιμαραθωνίου Δρόμου 2022

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος 2022, σύμφωνα με την προκήρυξη έλαβε χώρα την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022. Ο αρχικός σχεδιασμός και στόχος ήταν η συμμετοχή να φθάσει τα 1600 άτομα σε όλες τις κατηγορίες αγωνισμάτων. Για τον λόγο αυτό υπήρχε συνεχή ενημέρωση από την Οργανωτική Επιτροπή για την ροή των εγγραφών, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση και…

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ