Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) υποστηρίζει τον 7ο Ημιμαραθώνιο Μαραθώνα

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), στον 7ο Ημιμαραθώνιο Μαραθώνα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020. Βασικός στόχος της Ομοσπονδίας, που αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, καθώς και των συλλόγων που την απαρτίζουν, είναι η διάδοση του άδολου, του λαϊκού μαζικού αθλητισμού.…