Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την κάλυψη δύο θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΣΟΧ: 2/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Α. ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ Η αίτηση της ΣΑΚ*** ΔΕΣ***-ΚΥΡ*** με αρ.πρωτ. 1098/18-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι το πτυχίο που κατέθεσε δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 101 της ΣΟΧ 2/2020. Η αίτηση της ΚΟΡ*** ΚΩΝ*** με αρ.πρωτ. 1111/20-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα…