Δελτία Τύπου

Σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 μεταξύ του οικονομικού φορέα ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ Χ. & Γ. ΟΕ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια χαλαζιακής άμμου και συντήρησης των αμμοφίλτρων του κολυμβητηρίου.

Η συγκεκριμένη προμήθεια και εργασία κρίθηκε αναγκαία και θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη φίλτρανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.