Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 6/2022 (20-4-2022) της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ).