Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΣΟΧ: 2/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Α. ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

  1. Η αίτηση της ΣΑΚ*** ΔΕΣ***-ΚΥΡ*** με αρ.πρωτ. 1098/18-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι το πτυχίο που κατέθεσε δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 101 της ΣΟΧ 2/2020.
  2. Η αίτηση της ΚΟΡ*** ΚΩΝ*** με αρ.πρωτ. 1111/20-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι τα πτυχία που κατέθεσε δεν περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 101 της ΣΟΧ 2/2020.

Β. ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

  1. Η αίτηση της ΓΕΡ*** ΣΤΑ*** με αρ. πρωτ. 1085/16-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων  διότι δεν έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2020.
  2. Η αίτηση της ΚΑΡ*** ΑΙΚ*** με αρ. πρωτ. 1099/18-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 102 της ΣΟΧ 2/2020.
  3. Η αίτηση της ΤΕΛ*** ΚΩΝ*** με αρ. πρωτ. 1105/19-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 102 της ΣΟΧ 2/2020.
  4. Η αίτηση της ΛΟΥ*** ΑΙΚ*** με αρ. πρωτ. 1113/20-11-20 κατατάσσεται στον πίνακα απορριπτέων διότι δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον Κωδικό 102 της ΣΟΧ 2/2020.

Νέα Μάκρη 1 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΧΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ                ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ ΑΦΡ

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΣ/ΚΟΥ           ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Ε.                    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Ε.